ระบบระบุตำแหน่ง ระบบติดตาม ระบบนำทางภายในอาคารด้วย Beacons

การนำระบบนำทางภายในอาคารมาใช้กับ Beacons (ชนิดที่พบมากที่สุดคือ iBeacon และ Eddystone) ซึ่งมีข้อดีแตกต่างกันสำหรับโครงการที่ต้องการนำไปใช้งาน โดยจะต้องมีความแม่นยำสูงและต้องการรวมอุปกรณ์เครื่องส่งสัญญาณด้วย ตัวอย่างการใช้งาน เช่น สามารถใช้งานระบบนำทางภายในอาคารสำหรับผู้โดยสารสายการบินโดยใช้แอพพลิเคชั่นข้ามแพลตฟอร์มและมีความแม่นยำสูงสุดถึง 1 เมตรการติดตามด้วย Beacon ของเซิร์ฟเวอร์สำหรับบุคคลหรือสินค้า สามารถทำงานร่วมกับอุปกรณ์ ต่างๆ ได้ เช่น Infinity Locator Node, Cisco, Aruba เป็นต้น เมื่อคุณใช้ Beacons ในการทำงานร่วมกับระบบนำทางภายในอาคาร จะทำให้คุณสามารถใช้งานระบบนำทางในรูปแบบการติดตั้งชั่วคราว เช่น สำหรับการจัดนิทรรศการและในการปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้ การติดตั้ง Beacons เป็นเรื่องง่ายและมีความยืดหยุ่นสูง สามารถปรับเปลี่ยนวิธีและตำแหน่งการติดตั้งได้ตามรูปแบบพื้นที่ใช้งานจริง นอกจากนี้เทคโนโลยี Bluetooth Low Energy (BLE) ยังช่วยให้สามารถใช้งานแบตเตอรี่ได้นานกว่า 2 ถึง 8 ปี โดยไม่ต้องใช้แหล่งจ่ายไฟจากภายนอกและ Beacons ยังสามารถเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟหรือใช้แหล่งจ่ายไฟจากแสงได้ Paper Thin Beacons และแบตเตอรี่ขนาดบางเหมาะกับงานติดตั้งที่ต้องการประหยัดพื้นที่ เช่น บน Cards[…]

Develop a notification system.

Develop a notification system : Emergency RTP 191 , Crime System , Disaster Alert System , Fraud Complaints System , Governance System , Hotline System etc.. Support integrate to Existing Call Center System. Can develop and extend to the IP Contact Center System. Can develop code to connect with customer hardware , customer system ,[…]