Career

June 15, 2016

Sale Executive

Sales Executive (IT Solution Products):

 • ชาย/หญิง อายุ 24-40 ปี
 • การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
 • เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้ + Commission

หน้าที่และความรับผิดชอบ :

 • ดูแลฐานลูกค้าเก่า และขยายฐานลูกค้าใหม่ เพื่อนำเสนอสินค้า และบริการของบริษัท
 • พบปะ เยี่ยมเยียนลูกค้า
 • จัดทำแผนการตลาด และโปรโมชั่น
 • ติดต่อลูกค้า เสนอราคา และสรุปการขาย
 • ติดตามงานที่ส่งมอบให้ลูกค้าแล้ว เพื่อตรวจสอบผลการใช้งานและสร้างความสัมพันธ์และโอกาสขายในอนาคตเพิ่ม
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ :

 • ประสบการณ์ในงานขาย : 0 – 10 ปี
 • มนุษยสัมพันธ์ที่ดีและเข้ากับผู้อื่นได้ง่าย
 • ชอบศึกษาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
 • ตรงต่อเวลา
 • อดทนต่อสภาวะกดดันได้ดี
 • เป็นผู้มีทัศนคติที่ดี เชิงบวก
 • การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้
 • มีใบขับขี่และสามารถขับรถยนต์ได้

สนใจส่ง Resume : hr@falco.co.th

Programmer

Sr. Programmer 1 ตำแหน่ง

Qualifications:

 • ปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 3 – 10 ปี

Skills:

 • พัฒนา Web application บน Apache และ IIS
 • พัฒนา Web application ด้วยภาษา PHP, C#, Jquery
 • พัฒนา Web application ด้วย Front-end Framework เช่น Bootstrap เป็นต้น
 • มีความรู้พื้นฐาน SQL Command รองรับ  MS SQL Database , Mysql Databases , MariaDB
 • มีความรู้พื้นฐานการใช้งาน Windows , Linux
 • ถ้ามีประสบการณ์พัฒนา Web Application ด้วย Framework Laravel หรือ Phalcon จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • งานทำเอกสารผลการวิเคราะห์และการออกแบบระบบงาน เช่น Use Case , Data Flow Diagram , Class Diagram , Data Dictionary , ER Diagram , Flow Chart เป็นต้น
 • เป็นผู้มีทัศนคติที่ดี เชิงบวก ตรงต่อเวลา มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและเข้ากับผู้อื่นได้ง่าย
 • สนใจโทรมาคุยกันก่อนได้ครับ (คุณณัฐ 085-902-3981)
 • สนใจส่ง Resume : hr@falco.co.th , nattaphat@falco.co.th

C,C++ Sr. Programmer 1 ตำแหน่ง

Qualifications:

 • ไม่จำกัดวุฒิ และ สาขาที่จบมา
 • ไม่จำกัดประสบการณ์
 • ไม่จำกัดเพศ

Skills:

 • มีความรู้ ความสามารถด้านการพัฒนา Program C, CC++, win32 , RPC Protocol
 • งานอิสระไม่ต้องลาออกจากงานเดิม เป็นงานโครงการ
 • กรุณาติดต่อ (คุณณัฐ 085-902-3981)

Admin Officer

พนักงานจัดการเอกสารและงานทั่วไปประจำสำนักงาน 1 ตำแหน่ง

Qualifications:

 • จบการศึกษา วุฒิปวส. หรือ ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 0 – 5 ปี
 • หญิง อายุ 22-30 ปี

Skills:

 • พิมพ์คอมพิวเตอร์แบบสัมผัสได้ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ
 • ใช้งาน computer program word, excel, powerpoint, email ได้
 • มีทักษะในการใช้คำพูด โทรศัพท์ การเขียน Email สื่อสารกับผู้อื่นได้ดี
 • ติดต่อประสานงานในด้านต่างๆ ของ Office
 • จัดเรียงเอกสาร ดูแลให้ Office เป็นระเบียบ เรียบร้อย
 • ปฏิบัติงานตรงเวลา 9:00 – 18:00 น
 • ต้องมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เข้ากับทุกคนได้ง่าย
 • ทำงานเก่ง คล่องแคล่ว ว่องไว
 • สนใจส่ง Resume : hr@falco.co.th , jarupat@falco.co.th

IT Project Co.

IT Project Co 1 ตำแหน่ง

Qualifications:

 • ปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 0 – 5 ปี
 • หญิง อายุ 22-28 ปี

Skills:

 • ประสานงานทีมงานภายในบริษัท ทีมโปรแกรมเมอร์ และลูกค้าโครงการ
 • นัดหมายประชุม บันทึกการประชุมงานโครงการด้านการพัฒนาระบบหรือโปรแกรม
 • ทำเอกสารรายงานโครงการ ที่ได้รับข้อมูลจาก จนท.ทางเทคนิค
 • พิมพ์ร่างหนังสือ ออกหนังสือต่างๆ เพื่อแจ้งลูกค้า
 • ประสานงานจัดเตรียมเกี่ยวกับงานอบรมให้ลูกค้า
 • สามารถพิมพ์สัมผัสทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้
 • หากมีประสบการณ์ในด้านงานทำเอกสารผลการวิเคราะห์และการออกแบบระบบงานจะรับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ เช่น Use Case , Data Flow Diagram , Class Diagram , Data Dictionary , ER Diagram , Flow Chart เป็นต้น

Trainee

รับนักศึกษาเข้าร่วมฝึกงานทุกมหาวิทยาลัย

Open for applications from Present – December 2020. 

 • Developer & Programmer
 • PHP Developer
 • Web Designer
 • Web Programmer
 • Web-App Designer
 • Marketing
 • Accounting
 • Computer Engineering
 • Information Technology (IT/MIS)

Please Contact : P’ Nat (nattaphat@falco.co.th)