Real-time CCTV monitoring for classrooms

ระบบมอนิเตอร์กล้องวงจรปิดภายในห้องเรียน Real-time CCTV monitoring for classrooms สำหรับผู้ปกครอง ตรวจสอบบุตรหลานของท่าน ตรวจสอบพฤติกรรมของนักเรียน ผู้สอน ครูอาจารย์ รองรับการเชื่อมต่อกับกล้องเดิมของโรงเรียนหรือติดตั้งกล้องใหม่ ติดต่อเพื่อให้เราตรวจสอบรุ่นของกล้องให้ฟรี รองรับการล็อคอิคเข้าในระบบพร้อมๆ กัน มากกว่า 50 ผู้ใช้งานต่อห้องเรียน อุปกรณ์กล้องหรือเครื่องบันทึกภาพไม่ Hang ระบบสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง ดูได้ทั้งภาพและเสียง รองรับการบันทึกภาพย้อนหลังได้มากกว่า 90 วัน ขึ้นกับขนาดของ Harddisk รองรับการใช้งานผ่าน Smart Phone, Tablet , iPAD , Computer ใช้งานง่ายผ่าน Web Browser มีบริการระบบตรวจสอบกล้องและการเดินทางบนรถตู้ ตรวจสอบ GPS , Real-time บนรถ รร. , การเช็คอินขึ้นและลงจากรถ ป้องกันเด็กติดในรถ ปรับระบบได้ตามความต้องการของผู้ใช้งาน www.falco.co.th ระบบตรวจสอบการขึ้นรถของนักเรียนด้วยการสแกนลายนิ้วมือ, สแกนใบหน้า เมื่อนักเรียนขึ้นรถกลับบ้าน มีกล้องวงจรปิดติดตั้งบนรถรับส่งนักเรียน ผู้ปกครองสามารถล็อคอินเข้าในระบบพร้อมๆ[…]

Temperature Detection & Face Recognition PAD

เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ และสแกนใบหน้าด้วยเทคโนโลยี AI สแกนใบหน้า ด้วย เทคโนโลยี AI พร้อมตรวจจับอุณหภูมิ ด้วยกล้อง Infrared มีค่าความผิดพลาดเพียง ±0.3 °C สามารถตรวจจับได้โดยไม่มีการสัมผัสใดๆในระยะ 0.3 – 1.2 เมตร ยังสามารถตรวจจับผู้ที่ไม่สวมหน้ากากอนามัยได้ บันทึกค่าอุณหภูมิ การสวมหน้ากาก และภาพใบหน้า เพื่อตรวจสอบภายหลังได้อีกด้วย คุณสมบัติของเครื่องวัดอุณหภูมิและสแกนใบหน้า: ใช้เทคโนโลยี AI อัจฉริยะ ซึ่งใช้ Algorithm จาก Face++ สแกนใบหน้าด้วยเทคโนโลยี AI พร้อมตรวจจับอุณหภูมิด้วยกล้อง Infrared มีค่าความผิดพลาดเพียง +/-0.3 องศาเซลเซียส ตรวจจับได้โดยไม่มีการสัมผัสใดๆ ระยะในการตรวจจับที่ 3 – 1.2 เมตร ตรวจจับผู้ที่ไม่สวมหน้ากากอนามัยได้ ส่งเสียงแจ้งเตือน Alarm เมื่อพบอุณหภูมิเกิน และ คนที่ไม่สวมหน้ากาก นับจำนวนคนผ่านเข้าออกได้ แยกเพศชาย เพศหญิง และดึงข้อมูลเข้ามายังระบบฐานข้อมูลได้ มี Application แจ้งเตือนผ่านมือถือ[…]

AI-Based Temperature Detection Solution

ระบบตรวจจับอุณหภูมิร่างกาย ด้วยเทคโนโลยี AI อัจริยะ (AI-Based Temperature Detection Solution) Ming Ji Mini ใช้เทคโนโลยีการจดจำใบหน้าขั้นสูง ร่วมกับกล้องสองระบบจากกล้อง Infrared และกล้องวีดีโอปกติ ประสานกับ Brain++ จาก Megvii Deep Learning Platform ด้วยเทคโนโลยีเหล่านี้ ทำให้ Ming Ji สามารถตรวจจับบุคคลที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่าที่กำหนดและสามารถตรวจจับได้ทีละหลายบุคคล ด้วย ShuffleNet Algorithm Model อัจฉริยะอันเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของ Megvii ที่สามารถประมวนผล AI อันสบับซับซ้อนได้อย่างแม่นยำ แต่สามารถทำงานบนเครื่องคอมพ์เตอร์ขนาดเล็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ Ming Ji Mini มาพร้อมกับ Passive Blackbody Radiation ในเซ็ตที่ช่วยให้การทำงานของกล้องตรวจจับความร้อนสามารถให้ผลการตรวจสอบอย่างแม่นยำ ในสภาพแวดล้อมต่างๆได้ จากผลการทดสอบจากสถาบันเครื่องมือวัดปักกิ่ง Ming Ji สามารถตรวจสอบอุณหภูมิได้ตั้งแต่30 – 45 C โดยมีค่าความคาดเคลื่อนเพียง +-0.3 C[…]

TeleMedicine Project

โครงการ  TeleMedicine หรือ “แพทย์ทางไกล” ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องของจำนวนแพทย์ที่มีไม่พอต่อจำนวนประชากรภายในประเทศและการเข้าถึงบริการสาธารณสุขโดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ชนบทและพื้นที่ห่างไกลยังขาดโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ ซึ่งสามารถแก้ปัญหาด้วย TeleMedicine Solution สำหรับโรงพยาบาลเพื่อให้อำนวยความสะดวกให้แพทย์และผู้ป่วยไม่ต้องเดินทางเข้ามาตรวจสอบยังโรงพยาบาล คือ “การใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารต่างๆ หรืออุปกรณ์มัลติมีเดีย มาช่วยส่งเสริมด้านการดูแลสุขภาพไม่ว่าจะอยู่ห่างไกลแค่ไหนก็ไม่เป็นอุปสรรคอีกต่อไป”  ซึ่งระบบ TeleMedicine จะประกอบด้วยดังนี้ ระบบให้คำปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญหรือแพทย์จะให้คำปรึกษาหรือวินิจฉัยสุขภาพโดยการพูดคุยและสอบถามอาการผู้ป่วยที่อยู่ที่บ้านผ่านเครื่อง Tablet โดยมีกล้องวิดีโอเพื่อใช้ดูอาการและสนทนาเพื่อประกอบการวินิจฉัยผ่านระบบ Video Conference ของระบบ ระบบเฝ้าระวัง คือ การเฝ้าระวังสุขภาพที่บ้านผู้ป่วยไม่ต้องเข้ามายังโรงพยาบาล ด้วยการนำอุปกรณ์ตรวจวัดต่างๆ เช่น เครื่องมือตรวจวัดความดันโลหิต สามารถวัดอัตราการเต้นของหัวใจ (Pulse rate) และแสดงผลได้ด้วยระบบอัตโนมัติ หรือเครื่องมือวัดอุณหภูมิ ไปติดตั้งที่บ้าน โดยข้อมูลสัญญาณชีพถ้าสัญญาณชีพที่ส่งมามีความผิดปกติก็จะแจ้งให้ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาโดยทันที เป็นต้น และยังสามารถตรวจสอบค่าต่างๆ ย้อนหลังเพื่อการวินิจฉัยที่ละเอียดมากยิ่งขึ้น ระบบการจองคิวเพื่อเข้ารักษา เป็นระบบที่ผู้ป่วยสามารถเลือกวันเวลาจองคิวเพื่อนัดแพทย์เข้ามาตรวจรักษาอาการยังโรงพยาบาลได้ล่วงหน้า เพื่อเป็นการป้องกันเรื่องการพบปะหรือต้องรอพบแพทย์นานๆ (Social Distancing) ได้ ระบบให้ข้อมูลสุขภาพ เป็นระบบที่ให้บริการสอบถามความรู้เรื่องสุขภาพ หรือให้คำปรึกษาโรค โดยผู้ใช้สามารถสืบค้นข้อมูลโดยผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือปรึกษาออนไลน์กับผู้เชี่ยวชาญหรือแพทย์ได้ ระบบเรียนรู้ทางการแพทย์ เป็นทั้งแหล่งเรียนรู้และเผยแพร่ความรู้ให้กับแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญ โดยระบบจะทำหน้าที่รวบรวมความรู้ไว้ในระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ภายใน รพ. ผู้ใช้สามารถสืบค้นข้อมูลหรือเผยแพร่ข้อมูลความรู้เพื่อประโยชน์ด้านการศึกษาได้ ระบบการชำระเงินและการจ่ายยา ทําให้ผู้ป่วยได้รับความสะดวกสบายใจการชําระเงินค่ารักษาพยาบาลมากขึ้น และการเก็บข้อมูลยา รวมไปถึงการจ่ายยาสําหรับผู้ป่วยของโรงพยาบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความผิดพลาดและเพิ่มความคล่องตัวในการดําเนินงานในขั้นตอนต่าง ๆ ซึ่งทําให้โรงพยาบาลลดความซับซ้อนในการจัดการต่าง[…]

Barbary Smart Indoor Tracking

Barbary is a Bluetooth 5.0 low energy (BLE) to Wi-Fi/Ethernet connectivity gateway without the uses of smartphones or apps. The Barbary gateway collects the data from iBeacon, Eddystone, BLE sensor and other BLE devices and then sends to the local server or remote cloud server by MQTT/MQTT over SSL/TLS/HTTP/HTTPS protocol over WiFi Ethernet. The user[…]

Customize the monitoring system according to customers.

  NETWORK MONITORING SOFTWARE WILL HELP YOU TO OPTIMIZE YOUR NETWORK INFRASTRUCTURE *** Customize the system according to customers *** Contact : sale@falco.co.th  Easily Monitor the Availability & Performance of network devices.  Laggar Single NMS Datasheet  Performance and availability monitoring. Agentless monitoring. Centralized management system through the network from the center to branch. Integrated database, mail[…]

Develop a notification system.

Develop a notification system : Emergency RTP 191 , Crime System , Disaster Alert System , Fraud Complaints System , Governance System , Hotline System etc.. Support integrate to Existing Call Center System. Can develop and extend to the IP Contact Center System. Can develop code to connect with customer hardware , customer system ,[…]

Intelligent Video Analytic Solution

Video Analytic System & Face Analysis Camera Solution Face Detection : Detects the presence of people in specific target areas as event triggers. Age and Gender Detection : Detects the age and gender of people for demographic purposes or event triggers. Face Recognition : Recognizes and identifies faces of people. Emotion Detection : Detects the emotion on people’s faces[…]

VideoWall Mobile Command Center

VideoWall Mobile Command Center The VideoWall Mobile is a robust lunchbox mobile command center built using heavy duty metal to provide tough, go-anywhere unit ideally suitable for wide ranges of applications such as Millitary, CAD, video production, GIS and professional digital media applications. Built in a unique, innovative form factor, the VideoWall provides an excellent[…]

Web Application Firewall (WAF) Security Solution

There’s really only one way to reliably protect internal and external applications, whether they’re deployed on-premises or in the cloud, and that’s a WAF. WAFs are borne out of the desire to keep security close to the app to protect against cyber threats to your data and ensure constant app integrity and availability—whether in the[…]