081-6555794
sale@falco.co.th

เครื่องสแกนใบหน้า (Face Scan) ทำงานอย่างไร?

Share This Post

เครื่องสแกนใบหน้า FCS-S108

เครื่องสแกนใบหน้า (Face Scan) เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่เป็นทางเลือกใหม่ขององค์กรในปัจจุบัน ด้วยความแม่นยำและรวดเร็วในการทำงานของหน่วยประมวลผลและอัลกอริทึมที่มีประสิทธิภาพทำให้การลงเวลาทำงานของพนักงานสามารถทำได้รวดเร็วและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

หมดปัญหาเรื่องการทุจริตหรือปลอมแปลง เพราะมีการบันทึกภาพไว้เป็นหลักฐาน ทำให้เครื่องสแกนใบหน้าเริ่มเข้ามาแทนที่เครื่องสแกนนิ้วที่มักพบปัญหาในการสแกนที่ล่าช้า และปัญหานิ้วมันหรือนิ้วแห้ง สแกนไม่ติด นอกจากนี้เครื่องสแกนใบหน้ายังสามารถติดตั้งและใช้งานร่วมกับระบบประตู เครื่องกั้นทางเข้าออกต่าง ๆ ได้อีกด้วย

เครื่องสแกนใบหน้า

เครื่องสแกนใบหน้า ใช้เทคโนโลยีชีวมิติ (Biometric Technology) 

เป็นการใช้อัตลักษณ์ไบโอเมตริกซ์ ลักษณะใบหน้าของคนๆ นั้น  เพื่อมาใช้ในการตรวจสอบบุคคล ด้วยเทคโนโลยี Visible Light (แสงที่ตาของมนุษย์มองเห็น)

การสแกนใบหน้า มีการทำงาน 2 ขั้นตอน คือ
1. การตรวจจับใบหน้า (Facial Detection) คือ กระบวนการค้นหาใบหน้าของบุคคลจากภาพถ่าย และภาพเคลื่อนไหว หลังจากนั้นก็นำภาพใบหน้าที่ได้ มาทำการประมวลผล
2. การเรียนรู้และจดจำใบหน้า (Facial Recognition) คือ กระบวนการที่นำภาพใบหน้าที่ตรวจจับได้ และประมวลผลแล้ว จากขั้นตอนการตรวจจับใบหน้า มาเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลของใบหน้า เพื่อระบุว่าใบหน้าที่ตรวจจับได้ ว่าตรงกับบุคคลใด

 

News Update

เครื่องสแกนใบหน้า

เทคโนโลยี Biometrics กับการสแกนใบหน้าแบบอัตโนมัติ

ทุกคนมีลักษณะจำเพาะเฉพาะตัวที่ไม่ซ้ำใครในร่างกายที่ใช้เป็นอัตลักษณ์ (identity) ในการยืนยันตัวตนได้ สิ่งเหล่านี้เรียกรวมๆได้ว่า Biometrics อย่างแรกที่มีใช้มานานแล้ว(และยังคงใช้อยู่มาจนถึงปัจจุบัน) คือการพิมพ์ลายนิ้วมือที่ผู้เชี่ยวชาญสามารถมาดู และยืนยันได้ว่าลายนิ้วมือสองอันเป็นของคนเดียวกันหรือไม่ เมื่อมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ การสแกนลายนิ้วมือเข้าออกประตูก็เป็นที่แพร่หลาย Biometric อีกตัวที่มีการวิจัย และนำมาใช้งานได้จริงคือการสแกนม่านตา(Iris)ที่มีลวดลายไม่ซ้ำกันในแต่ละคน แม้จะมีการนำมาใช้ได้จริงแต่ไม่เป็นที่แพร่หลายนัก เนื่องจากฮาร์ดแวร์มีราคาแพง และใช้งานไม่สะดวก เสียงสามารถใช้เป็น Biometric ได้เช่นกัน แต่จะมีปัญหาในเรื่องเสียงรบกวน และคุณภาพเสียงเวลาพูดห่างไมโครโฟน จึงมักจะพบเห็นใช้แค่เวลาพูดผ่านทางโทรศัพท์เท่านั้น อีกหนึ่งเทคโนโลยี Biometric ที่มาแรงและนับวันจะแพร่หลายมากยิ่งขึ้น

Read More »
เครื่องสแกนใบหน้า FCS-S108

เครื่องสแกนใบหน้า (Face Scan) ทำงานอย่างไร?

เครื่องสแกนใบหน้า (Face Scan) เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่เป็นทางเลือกใหม่ขององค์กรในปัจจุบัน ด้วยความแม่นยำและรวดเร็วในการทำงานของหน่วยประมวลผลและอัลกอริทึมที่มีประสิทธิภาพทำให้การลงเวลาทำงานของพนักงานสามารถทำได้รวดเร็วและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น หมดปัญหาเรื่องการทุจริตหรือปลอมแปลง เพราะมีการบันทึกภาพไว้เป็นหลักฐาน ทำให้เครื่องสแกนใบหน้าเริ่มเข้ามาแทนที่เครื่องสแกนนิ้วที่มักพบปัญหาในการสแกนที่ล่าช้า และปัญหานิ้วมันหรือนิ้วแห้ง สแกนไม่ติด นอกจากนี้เครื่องสแกนใบหน้ายังสามารถติดตั้งและใช้งานร่วมกับระบบประตู เครื่องกั้นทางเข้าออกต่าง ๆ ได้อีกด้วย เครื่องสแกนใบหน้า ใช้เทคโนโลยีชีวมิติ (Biometric Technology)  เป็นการใช้อัตลักษณ์ไบโอเมตริกซ์ ลักษณะใบหน้าของคนๆ นั้น  เพื่อมาใช้ในการตรวจสอบบุคคล ด้วยเทคโนโลยี Visible Light

Read More »