ระบบ Student Care เพื่อสำหรับคัดกรองนักเรียน ตรวจสอบใบหน้า ลงเวลาเข้าโรงเรียนของนักเรียน

ระบบ Student Care Solution เพื่อสำหรับคัดกรองโควิด 19 ตรวจวัดอุณหภูมิของเด็กนักเรียน สแกนใบหน้า ตรวจสอบใบหน้า บันทึกการลงเวลาเข้าโรงเรียนของนักเรียน พร้อมระบบการแจ้งเตือนในรูปแบบเสียง แบบแสงเตือน แบบหน้า Web Application แจ้งเตือนผ่าน Line Notify พร้อมระบบรายงาน โดยมี Student Platform ระบบข้อมูลของนักเรียนโดยเฉพาะ สามารถเพิ่มเติม แก้ไข ลบข้อมูลของนักเรียนทุกระดับชั้น ห้อง หมายเลขประจำนักเรียน ชื่อ-สกุล เป็นต้น พร้อมหน้าแสดงรายงานสรุป ทำให้อาจารย์หรือผู้ดูแลตรวจสอบข้อมูล ทำรายงานได้อย่างรวดเร็ว ทราบถึงนักเรียนที่มาสาย นักเรียนที่ขาดเรียน จำนวนนักเรียนทั้งหมดที่เข้าเรียนในแต่ละวัน เป็นต้น ซึ่งระบบ Student Care ได้รองรับการเชื่อมต่อเพื่อตรวจสอบการฉีดวัคซีน การสวอปเทสได้ โดยทางบริษัทมีบริการในส่วนของ Privacy Data ของโรงเรียนหรือสถานที่อื่นๆ ให้ได้ และยังสามารถสั่งเปิดปิดประตูหรือทางเข้าออกเมื่อตรวจสอบแล้ว ไม่พบการฉีดวัคซีนมา จะสั่งประตูไม่ให้เปิดได้อัตโนมัติ เป็นต้น โดยปัจจุบันได้มีการติดตั้งทั้งระบบให้กับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และโรงเรียนอื่นๆ ไปแล้วเมื่อช่วงเปิดเทอม On-Site ที่ผ่านมา

ชุดรายการอุปกรณ์ราคาส่งสำหรับโรงเรียน ประกอบด้วย

  1. กล้องวัดอุณหภูมิระบบ AI Thermal + Face Recognition
  2. ชุดขาตั้งจอแสดงผล พร้อมจอแสดงผล UHD 43Inch
  3. Mini PC Set
  4. Student Care Platform รองรับระบบการตรวจสอบการฉีดวัคซีนและสวอปเทสได้
  5. บริการติดตั้งแบบ On-Site พร้อมรับประกัน 1 ปีเต็ม

ติดต่อขอใบเสนอราคา sale@falco.co.th  หรือ Line @falcoshop