ระบบระบุตำแหน่ง ระบบติดตาม ระบบนำทางภายในอาคารด้วย Beacons

การนำระบบนำทางภายในอาคารมาใช้กับ Beacons (ชนิดที่พบมากที่สุดคือ iBeacon และ Eddystone) ซึ่งมีข้อดีแตกต่างกันสำหรับโครงการที่ต้องการนำไปใช้งาน โดยจะต้องมีความแม่นยำสูงและต้องการรวมอุปกรณ์เครื่องส่งสัญญาณด้วย ตัวอย่างการใช้งาน เช่น สามารถใช้งานระบบนำทางภายในอาคารสำหรับผู้โดยสารสายการบินโดยใช้แอพพลิเคชั่นข้ามแพลตฟอร์มและมีความแม่นยำสูงสุดถึง 1 เมตรการติดตามด้วย Beacon ของเซิร์ฟเวอร์สำหรับบุคคลหรือสินค้า สามารถทำงานร่วมกับอุปกรณ์ ต่างๆ ได้ เช่น Infinity Locator Node, Cisco, Aruba เป็นต้น

01

เมื่อคุณใช้ Beacons ในการทำงานร่วมกับระบบนำทางภายในอาคาร จะทำให้คุณสามารถใช้งานระบบนำทางในรูปแบบการติดตั้งชั่วคราว เช่น สำหรับการจัดนิทรรศการและในการปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้ การติดตั้ง Beacons เป็นเรื่องง่ายและมีความยืดหยุ่นสูง สามารถปรับเปลี่ยนวิธีและตำแหน่งการติดตั้งได้ตามรูปแบบพื้นที่ใช้งานจริง นอกจากนี้เทคโนโลยี Bluetooth Low Energy (BLE) ยังช่วยให้สามารถใช้งานแบตเตอรี่ได้นานกว่า 2 ถึง 8 ปี โดยไม่ต้องใช้แหล่งจ่ายไฟจากภายนอกและ Beacons ยังสามารถเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟหรือใช้แหล่งจ่ายไฟจากแสงได้ Paper Thin Beacons และแบตเตอรี่ขนาดบางเหมาะกับงานติดตั้งที่ต้องการประหยัดพื้นที่ เช่น บน Cards และบนวัสดุสื่อโฆษณา โดยจะมีแบตเตอรี่เพียงพอสำหรับการใช้งานประมาณ 3 วัน เครื่องมือการจัดการ Beacon ที่รวมอยู่ในระบบจะทำให้การจัดการและการตรวจสอบสัญญาณเตือนทำได้ง่ายขึ้น

ฟังก์ชั่นระบบ Bluetooth Low Energy Beacons

Bluetooth Beacons เป็นเครื่องส่งสัญญาณวิทยุขนาดเล็กที่ส่งสัญญาณในรัศมี 10-30 เมตร (ภายในพื้นที่) ข้อดีของ Beacons ที่เห็นได้ชัดเจน คือ มีประสิทธิภาพในการประหยัดค่าใช้จ่าย (3 ถึง 30 ยูโร) สามารถติดตั้งได้ง่าย สามารถระบุตำแหน่งได้แม่นยำภายในรัศมี 1 เมตรและสามารถรองรับการใช้งานบนระบบปฏิบัติการและอุปกรณ์ต่างๆ ได้ นอกจากนี้ ฟังก์ชั่นระบบ BLE (Bluetooth Low Energy) แบบใหม่ยังประหยัดพลังงานมาก Beacons สามารถใช้งานผ่านทางแอพพลิเคชั่นได้ทั้งในรูปแบบ client-based และแบบ server-based ด้วยบีคอนจะทำให้คุณสามารถตรวจสอบพื้นที่ในชั้นปัจจุบันได้

02

CLIENT-BASED

03

หากข้อมูลตำแหน่งแสดงโดยตรงบนโทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟนจะรับสัญญาณบลูทูธ จากเสาสัญญาณที่ติดตั้งในอาคารและใช้การวัดความแรงของสัญญาณสำหรับการคำนวณ อุปกรณ์นี้ยังสามารถถ่ายโอนข้อมูลไปยัง LocAware platform® ได้ ซึ่งจะได้รับการประมวลผลอย่างชาญฉลาด ทำให้ความแม่นยำของระบบ Client-Based สูงถึง 1-3 เมตร แต่สามารถใช้งานได้ไกลถึง 30 เมตร

SERVER-BASED

04

ในกรณีของระบบระบุตำแหน่งตามเซิร์ฟเวอร์ บีคอนที่ติดตั้งไว้จะส่งสัญญาณ BLE ไปยัง Locator Nodes ที่ติดตั้งไว้ในอาคาร Locator Nodes จะประมวลผลข้อมูลที่รับมาและส่งผ่าน Wi-Fi, Ethernet หรือ UMTS ไปยังแพลตฟอร์ม LocAware® จากนั้นจะมีระบบแสดงแผนที่และจะแสดงตำแหน่ง และสามารถเรียกดูสถิติการเคลื่อนไหวของ Beacons ได้ ความแม่นยำของระบบ Server-Based มีรัศมีน้อยกว่า 8 เมตร แต่สามารถใช้งานได้ไกลที่สุดถึง 75 เมตร

Bluetooth Low Energy Beacons มีให้เลือกจากผู้ขายจำนวนมากและมาในรูปทรงและขนาดต่างๆสำหรับกรณีการใช้งานที่แตกต่างกัน การใช้มาตรฐานอุตสาหกรรมบลูทูธสมาร์ท ทำให้การแก้ปัญหาระบบบีคอนสามารถทำได้เหมือนกันทุกผู้ผลิต

พารามิเตอร์และการรบกวนของ Beacons

Beacons มีตัวบ่งชี้ที่เฉพาะเจาะจงที่สามารถใช้สำหรับการปันส่วนความแตกต่างและ parameterization สำหรับ iBeacons เหล่านี้ ได้แก่ UUID (เชื่อมโยงกับกลุ่มผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาเช่น “Frankfurt Airport”) สาขาวิชา (การเชื่อมโยงไปยังกลุ่มเฉพาะเช่น “Terminal 1”), Minor (การระบุสัญญาณบีคอนหลายตัวเช่น “Beacon # 10”), TX พลัง (ความแรงของสัญญาณ) และช่วงการส่งข้อมูล

Eddystone beacons มี “รูปแบบเฟรม” ที่แยกความแตกต่างจาก iBeacon: Eddystone UUID: (รหัส 16 หลักที่ระบุถึงความสัมพันธ์กลุ่มและเอกลักษณ์ของสัญญาณแต่ละตัว), Eddystone URL (URL ที่เลือกได้อย่างอิสระ) และ Eddystone TLM (สถานะปัจจุบันของ Beacons)

05

Bluetooth Beacons โดยปกติจะไม่มีการรบกวนและส่งผลกระทบต่อเครือข่ายวิทยุอื่น ๆ และพวกเขายังไม่รบกวนการทำงานของอุปกรณ์ทางการแพทย์ อย่างไรก็ตามหากคุณติดตั้งบีคอนในพื้นที่ที่มีสัญญาณ Wi-Fi จำนวนมาก (เช่น ในงานแสดงสินค้า) การแทรกแซงอาจเกิดขึ้นเนื่องจาก BLE และ Wi-Fi ใช้คลื่นความถี่เดียวกัน (2.4 GHz) ปัญหานี้สามารถหลีกเลี่ยงได้โดยง่าย โดยการไม่ใช้งาน Channel 2, 3, 4, 13 และ 14 เมื่อทำการตั้งค่า Wi-Fi และใช้งาน Channel 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11 และ 12 แทน Bluetooth ใช้ช่องสัญญาณที่เหลืออยู่เพื่อความสามารถในลักษณะที่เหมือนกัน การกระโดดความถี่ช่องที่ใช้สำหรับการระบุตำแหน่งจะถูกทำเครื่องหมายเป็นสีแดงในภาพ ช่องสีฟ้าสงวนไว้สำหรับฟังก์ชั่นเพิ่มเติม เช่น เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ

มีการลดทอนสัญญาณในการกระจายสัญญาณภายในอาคารสำหรับ BLE Beacons ลักษณะเฉพาะที่เกี่ยวข้องจะถูกนำเข้าบัญชีเมื่อติดตั้งและในระหว่างการ Parameterization

  • คุณสมบัติการลดทอนต่ำ: ไม้,วัสดุสังเคราะห์,แก้ว
  • สมบัติการลดทอนระดับปานกลาง: อิฐ,หินอ่อน
  • สมบัติการลดทอนที่ดี: ฉาบปูน, คอนกรีต, พื้นผิวกระจกเคลือบ (รุ่นป้องกันกระสุนปืน ฯลฯ )
  • คุณสมบัติการลดทอนที่สูงมาก: โลหะน้ำ (ซึ่งรวมถึงคนและกลุ่มคน)

การป้องกันการโจรกรรม

สามารถติดตั้ง BLE Beacons เข้ากับวัตถุที่มีค่าหรือมีราคาแพง เมื่อ Beacon ออกจากพื้นที่ที่กำหนดไว้ จะมีการส่งสัญญาณเตือนหรือระบบรักษาความปลอดภัยจะได้รับการแจ้งเตือน

 การอพยพ

พนักงานและผู้เยี่ยมชมในอาคารขนาดใหญ่สามารถติดตั้งสัญญาณเตือน ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินสามารถระบุจำนวนและตำแหน่งของบุคคลที่ยังคงอยู่ในอาคารและอพยพออกไปได้

 การจัดการคลังสินค้า

วัตถุแต่ละชิ้นควรมีสติ๊กเกอร์บีคอนขนาดเล็ก ตำแหน่งและลักษณะของวัตถุ (แผนก, วันที่ซื้อ, มูลค่า ฯลฯ ) สามารถแสดงผลได้ในอินเทอร์เฟซทางเว็บได้ตลอดเวลา

 ระบบนำทางภายในอาคารที่สนามบิน / สถานีรถไฟ

Beacons สามารถช่วยนำทางให้ผู้โดยสารสายการบินหรือรถไฟได้ โดยการใช้แอปพลิเคชั่น สามารถค้นหาประตูและเส้นทางที่ถูกต้องหรือจุดสนใจที่สำคัญ เช่น ATM, ห้องพักผ่อนและเคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋ว โดยแอปพลิเคชั่นนี้สามารถทำงานร่วมกับอุปกรณ์ Android และ iOS ได้