HIP CM92H

กล้องวัดอุณหภูมิ HIP รุ่น CM92H

CM92H-1_H

• กล้องวัดอุณหภูมิ HIP CM92H รองรับสูงสุด 20 ใบหน้าพร้อมกัน
• อุปกรณ์ตรวจจับใบหน้าและวัดอุณหภูมิ
• มีระบบคัดกรองภาพความร้อน AI สามารถตรวจจับอุณหภูมิของอย่างแม่นยำ
• กำหนดค่าอุณหภูมิที่จะตั้งเมื่อมีอุณหภูมิสูงเกินที่ตั้งอุปกรณ์จะทำการแจ้งเตือน
• มีการแจ้งตือนแบบ Pop – Up  เตือนขึ้นมา และเชื่อมต่อ อุปกรณ์ แจ้งเตือน Alarm ได้
• ตรวจจับอุณหภูมิร่างกายของการเข้าและออกในสถานที่ต้องการตรวจสอบและเคลื่อนย้ายได้ง่าย
• ตรวจจับอุณหภูมิความร้อนเฉพาะส่วนศรีษะเท่านั้น
• แถมขาตั้งกล้อง รับประกันสินค้า 1 ปี

HIP CM92H จับภาพใบหน้าพร้อมบันทึกข้อมูลอุณหภูมิพร้อมแจ้งเตือนผ่าน Alarm ภายนอก

HIP CM92H

CM92H Specification

spec

HIP CM92H ระบบถ่ายภาพความร้อนประมวลผลด้วย AI อัจฉริยะ

CM92H-1_F

HIP CM92H รูปแบบการเชื่อมต่อ รองรับ TCP/IP 

HIP CM92H 11

HIP CM92H กล้องวัดอุณหภูมิรองรับสูงสุด 20 ใบหน้าพร้อมกัน

HIP CM92H2

HIP ได้มอบเครื่อง CM92H Multi-target face recognition ให้กับกระทรวงสาธารณสุข

cm92h_1

CM92H-01

CM92H-banner

กล้องตรวจวัดอุณหภูมิ HIP CM92H ช่วยกรองการแพร่กระจายเชื้อไวรัส Covid-19

 

HIP CM92H กล้องตรวจวัดอุณหภูมิได้พร้อมกันหลายท่าน 

HIP CM92H ตรวจสอบอุณหภูมิผู้เข้าใช้บริการก่อนเข้าภายในโรงพยาบาล

HIP Present กล้องตรวจจับอุณหภูมิ CM92H

HIP CM92H Product Present

2020-11-04_13-46-27 2020-11-04_13-46-26
• ราคาปรกติ 63,500.00 ก่อน VAT
• ติดต่อราคาพิเศษ sale@falco.co.th

DOWNLOAD : CM92H Datasheet