AI-Based Temperature Detection Solution

ระบบตรวจจับอุณหภูมิร่างกาย ด้วยเทคโนโลยี AI อัจริยะ

(AI-Based Temperature Detection Solution)

Ming Ji Mini ใช้เทคโนโลยีการจดจำใบหน้าขั้นสูง ร่วมกับกล้องสองระบบจากกล้อง Infrared และกล้องวีดีโอปกติ ประสานกับ Brain++ จาก Megvii Deep Learning Platform ด้วยเทคโนโลยีเหล่านี้ ทำให้ Ming Ji สามารถตรวจจับบุคคลที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่าที่กำหนดและสามารถตรวจจับได้ทีละหลายบุคคล ด้วย ShuffleNet Algorithm Model อัจฉริยะอันเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของ Megvii ที่สามารถประมวนผล AI อันสบับซับซ้อนได้อย่างแม่นยำ แต่สามารถทำงานบนเครื่องคอมพ์เตอร์ขนาดเล็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Ming Ji Mini มาพร้อมกับ Passive Blackbody Radiation ในเซ็ตที่ช่วยให้การทำงานของกล้องตรวจจับความร้อนสามารถให้ผลการตรวจสอบอย่างแม่นยำ ในสภาพแวดล้อมต่างๆได้ จากผลการทดสอบจากสถาบันเครื่องมือวัดปักกิ่ง Ming Ji สามารถตรวจสอบอุณหภูมิได้ตั้งแต่30 – 45 C โดยมีค่าความคาดเคลื่อนเพียง +-0.3 C เท่านั้น

คุณสมบัติของระบบตรวจจับอุณหภูมิ Ming Ji + AI

 • Dual-Light Camera (RGB + IR) + Blackbody
 • มี Passive Blackbody ช่วย Calibrate แสงช่วยให้ IR Temperature Camera ทำงานได้อย่างแม่นยำที่สุด
 • วัดอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 30 – 45C มีความผิดพลาดเพียง ±0.3C (ค่าที่ได้คือค่าอุณหภูมิแกนกลางของร่างกาย ที่ถูกประมวลให้แม่นยำด้วย AI Algorithm)
 • ความแม่นยำในการระบุศรีษะมนุษย์ 9% แม้จะสวมหน้ากากอนามัย หรือหมวก (ใช้ในการระบุความร้อนบุคคล ทีละหลายๆบุคคล)
 • สามารถตรวจจับได้ 3-4 คนต่อวินาที (จากการทดสอบทำได้ 80 คนต่อนาที)
 • มีเสียงเตือนเมื่อตรวจพบบุคคลที่อุณหภูมิเกินที่กำหนด หรือพบว่าไม่ใส่หน้ากากได้
 • สามารถตรวจจับได้ที่ระยะ 1-4  เมตร โดยไม่จำเป็นต้องมีการสัมผัส
 • สามารถตรวจจับและแจ้งเตือน บุคคลที่ไม่สวมหน้ากากอนามัยได้ ด้วยความแม่นยำ 95%
 • รองรับฐานข้อมูลใบหน้า 80,000 ใบหน้า (ฐานข้อมูลพนักงาน/ผู้มาเยือน)
 • บันทึกผลการตรวจจับใบหน้าและอุณหภูมิได้ 100,000 Record (สามารถขยายไปบันทึกภายนอกได้ด้วย SDK)
 • Export รายงานในรูปแบบ Excel
 • Face Recognition Rate > 95%
 • มี SDK เปิดให้นำไปพัฒนาเพื่อเชื่อมต่อกับระบบอื่นๆได้
 • สามารถแสดงผลออกจอ TV ผ่าน HDMI หรือเรียกดูผ่าน Web Browser ได้
 • สามารถติดตั้งใข้งานได้ทันที โดยไม่ต้องอาศัยเครื่อง Computer หรือ Software เพิ่ม
 • แจ้งเตือนเป็นภาษาไทยได้

Ref. www.nvk.co.th