HIP CM92H

กล้องวัดอุณหภูมิ HIP รุ่น CM92H • กล้องวัดอุณหภูมิ HIP CM92H รองรับสูงสุด 20 ใบหน้าพร้อมกัน • อุปกรณ์ตรวจจับใบหน้าและวัดอุณหภูมิ • มีระบบคัดกรองภาพความร้อน AI สามารถตรวจจับอุณหภูมิของอย่างแม่นยำ • กำหนดค่าอุณหภูมิที่จะตั้งเมื่อมีอุณหภูมิสูงเกินที่ตั้งอุปกรณ์จะทำการแจ้งเตือน • มีการแจ้งตือนแบบ Pop – Up  เตือนขึ้นมา และเชื่อมต่อ อุปกรณ์ แจ้งเตือน Alarm ได้ • ตรวจจับอุณหภูมิร่างกายของการเข้าและออกในสถานที่ต้องการตรวจสอบและเคลื่อนย้ายได้ง่าย • ตรวจจับอุณหภูมิความร้อนเฉพาะส่วนศรีษะเท่านั้น • แถมขาตั้งกล้อง รับประกันสินค้า 1 ปี HIP CM92H จับภาพใบหน้าพร้อมบันทึกข้อมูลอุณหภูมิพร้อมแจ้งเตือนผ่าน Alarm ภายนอก CM92H Specification HIP CM92H ระบบถ่ายภาพความร้อนประมวลผลด้วย AI อัจฉริยะ HIP CM92H รูปแบบการเชื่อมต่อ รองรับ TCP/IP  HIP[…]