RUISION RS-H658

จำหน่ายและติดตั้งเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิเพื่อกรองการแพร่กระจายของโควิด19 ในราคาส่ง  เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิอินฟราเรด ระบบกล้องตรวจวัดอุณหภูมิแม่นยำ เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิหลากหลายแบบ หลายแบรนด์ เครื่องสแกนใบหน้า กล้องตรวจวัดอุณหภูมิ ตรวจจับรวดเร็ว ปลอดภัยและแม่นยำ มีมาตรฐานและใบรับรองจากโรงงานผู้ผลิต พร้อมบริการแนะนำการใช้งานเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ ติดตั้งอุปกรณ์ และดูแลรักษาหลังการขาย ติดต่อขอใบเสนอราคาที่ sale@falco.co.th  เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิด้วยการสแกนใบหน้า (Ruision) ขายในราคาโรงงาน Ruision RS-H658 เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิและสแกนใบหน้าด้วยเทคโนโลยี AI (ใช้ AI Algorithm จาก Face++) RUISION RS-H658 เครื่องสแกนใบหน้า ด้วย เทคโนโลยี AI พร้อมตรวจจับอุณหภูมิ ด้วยกล้อง Infrared มีค่าความผิดพลาดเพียง ±0.3 °C สามารถตรวจจับได้โดยไม่มีการสัมผัสใดๆในระยะ 0.3 – 1.2 เมตร ยังสามารถตรวจจับผู้ที่ไม่สวมหน้ากากอนามัยได้ บันทึกค่าอุณหภูมิ การสวมหน้ากาก และภาพใบหน้า เพื่อตรวจสอบภายหลังได้อีกด้วย Ruision RS-H658 PAD Brochure TEMPERATURE DETECTION & FACE RECOGNITION PAD RUISION RS-H658 • สแกนใบหน้า[…]

Temperature Detection & Face Recognition PAD

เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ และสแกนใบหน้าด้วยเทคโนโลยี AI สแกนใบหน้า ด้วย เทคโนโลยี AI พร้อมตรวจจับอุณหภูมิ ด้วยกล้อง Infrared มีค่าความผิดพลาดเพียง ±0.3 °C สามารถตรวจจับได้โดยไม่มีการสัมผัสใดๆในระยะ 0.3 – 1.2 เมตร ยังสามารถตรวจจับผู้ที่ไม่สวมหน้ากากอนามัยได้ บันทึกค่าอุณหภูมิ การสวมหน้ากาก และภาพใบหน้า เพื่อตรวจสอบภายหลังได้อีกด้วย คุณสมบัติของเครื่องวัดอุณหภูมิและสแกนใบหน้า: ใช้เทคโนโลยี AI อัจฉริยะ ซึ่งใช้ Algorithm จาก Face++ สแกนใบหน้าด้วยเทคโนโลยี AI พร้อมตรวจจับอุณหภูมิด้วยกล้อง Infrared มีค่าความผิดพลาดเพียง +/-0.3 องศาเซลเซียส ตรวจจับได้โดยไม่มีการสัมผัสใดๆ ระยะในการตรวจจับที่ 3 – 1.2 เมตร ตรวจจับผู้ที่ไม่สวมหน้ากากอนามัยได้ ส่งเสียงแจ้งเตือน Alarm เมื่อพบอุณหภูมิเกิน และ คนที่ไม่สวมหน้ากาก นับจำนวนคนผ่านเข้าออกได้ แยกเพศชาย เพศหญิง และดึงข้อมูลเข้ามายังระบบฐานข้อมูลได้ มี Application แจ้งเตือนผ่านมือถือ[…]