ทดสอบระบบ HD VDO Conferencing กับการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “ย่าโมเกมส์”

ร่วมทดสอบระบบ HD VDO Conferencing กับ การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “ย่าโมเกมส์” การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 38 ย่าโมเกมส์ จังหวัดนครราชสีมา ได้รับมอบหมายจากกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 38 ประจำปี 2560 ย่าโมเกมส์ แข่งขันวันที่ 23 ถึง 31 มกราคม 2560 มีสัญญลักษณ์การแข่งขันเป็นรูปองค์คุณย่าโมเป็นองค์สีส้ม ทรงยืนอยู่บนผ้าไหม ด้านหลังย่าโมเป็นซุ้มประตูชุมพล และปราสาทหินพิมาย ประดับด้วยโลโก้สัญญลักษณ์การแข่งขันถือคบเพลิง และมีแมวสีสวาทถือคบเพลิง สวมเสื้อม่อฮ่อม ผูกผ้าขาวม้า เป็นโลโก้สัตว์นำโชค จ.นครราชสีมา มีความพร้อมและมีศักยภาพสูง เคยจัดดารแข่งขันกีฬาระดับชาติ ระดับประเทศมาแล้วหลายครั้ง มีแหล่งท่องเที่ยวสวยงาม เป็นเมืองประวัติศาสตร์ เส้นทางคมนาคมสะดวก มีสนามแข่งขันที่ได้มาตรฐาน พร้อมจัดการแข่งขัน (Ref : gms.dpe.go.th) Deployment with HD video conferencing and room system and[…]