HIP CM91H

HIP CM91H Infrared Thermometer Camera ระบบตรวจจับใบหน้าและวัดอุณหภูมิ (CM91H)  (Face Detection and Temperature measurement system) การคัดกรองอุณหภูมิของบุคคลที่ผ่านเข้าออกเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรามาก ปัจจุบันนี้ถือเป็นหลักการปฏิบัติในชีวิตประจำวันไปแล้วไม่ว่าจะเดินทางไปสถานที่ใดก็ตามก็จะมีจุดคัดกรองอุณหภูมิซึ่งหากเป็นสถานที่ขนาดใหญ่และการคัดกรองอุณหภูมิจะต้องทำได้อย่างรวดเร็วและมีความแม่นยำสูงเพื่อตอบสนองการผ่านเข้าออกในชั่วโมงเร่งด่วน เช่น สถานีรถไฟฟ้า สถานีขนส่ง โรงเรียน ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล เป็นต้น ทาง HIP ได้นำเทคโนโลยี AI และ Thermo Sensor มาร่วมกันเพื่อสร้างฟังก์ชั่นการตรวจจับใบหน้าพร้อมกับการวัดอุณหภูมิซึ่งช่วยให้การคัดกรองอุณหภูมิมีประสิทธิภาพสูงโดย solution นี้มีจุดเด่นคือเครื่องบันทึกภาพเพื่อจัดเก็บข้อมูลวีดีโอและเรียกดูประวัติการวัดอุณหภูมิสามารถเรียกดูภาพแบบเรียลไทม์ของภาพวิดีโอและภาพความร้อนผ่าน Application ได้อีกด้วย คุณสมบัติเบื้องต้นของระบบตรวจจับใบหน้าและวัดอุณหภูมิด้วยกล้อง HIP CM91H และ NVR CMJ6010 การตรวจจับใบหน้าจากเฟรมภาพได้สูงสุด 15 ใบหน้าทุกใบหน้าอยู่ในเฟรมภาพพร้อมกัน วัดอุณหภูมิเฉพาะบริเวณใบหน้าช่วยลดความคลาดเคลื่อนจากอุณหภูมิโดยรอบ คัดกรองอุณหภูมิของบุคคลที่เดินผ่านได้ต่อเนื่องโดยไม่ต้องหยุดเดิน มีเสียงเตือนที่ตัวกล้องเมื่ออุณหภูมิสูงเกินค่าที่กำหนด แสดงภาพแบบเรียลไทม์จากตัวกล้องได้โดยตรงส่งออกภาพด้วยพอร์ต HDMI แยกจากการจับใบหน้าและวัดอุณหภูมิของแต่ละบุคคลได้ บันทึกภาพวีดีโอไว้ที่เครื่องบันทึก NVR และสามารถเรียกดูวีดีโอย้อนหลังประวัติการตรวจวัดอุณหภูมิได้โดยตรงสามารถส่งออกสัญญาณภาพออกไปยังจอทีวีได้ HDMI และ VGA สามารถดูภาพแบบ[…]